RSM_rgb

1,5-årsuppföljning

Vår löpande uppföljningsbehandling bör göras ungefär var 18:e månad. Uppföljningarna är viktiga för bilens långsiktiga rostskydd och minimerar riskerna för att rosten får fäste.

 

1. Demontering

Vi börjar med att skydda innerklädsel och mattor med papp och plast. Vi lyfter bilen och maskerar känsliga delar undertill.

 

2. Rengöring

Chassit tvättas med tvättmedel och hett vatten under högt tryck för att ta bort alla lösa beläggningar.

 

3. Torkning

Bilen får torka i vår unika anläggning. När det är dags att behandla med rostskyddsmedel är bilen absolut torr.

 

4. Rostbesiktning

Vi gör en grundlig besiktning av eventuella rostangrepp på bilen och upprättar ett protokoll om bilens skick. Utifrån rostbesiktningen föreslår vi nästa typ av behandling samt datum för denna.

 

5. Rostskyddsbehandling

Vi bättrar bottenplatta och hjulhus till full standard samt sprutar invändigt i sparklådor (trösklar). Om bilen varit utsatt för krock eller fått någon karossdel utbytt, bättrar vi även på dessa ställen.

 

6. Slutkontroll

Sista steget är utvändig tvätt och slutkontroll av behandlingen. Vi upprättar ett protokoll om bilens skick och föreslår nästa typ av behandling samt lämplig tidpunkt.